Cây Bụi

Cây Thiền Trúc (Trúc Không Lá) - Equisetum Debile
24%
Cây Thằn Lằn Bông (Vảy Ốc Cẩm Thạch)
10%
Cây Hoa Thanh Anh
6%
Cây Hoa Thanh Anh
75.000₫ 80.000₫
Cây Hoa Lài Ta
Cây Hoa Lài Ta
45.000₫
Cây Dương Xỉ Vua (King Fern)
Cây Trang Thái
Cây Trang Thái
85.000₫
Cây Xương Rồng Tai Thỏ
17%
Cây Xương Rồng Tai Thỏ
100.000₫ 120.000₫
Cây Chuối Mỏ Két Thái Lan
Cây Chuối Cát Thái
Cây Chuối Đuôi Cá
Cây Chuối Hoa Trồng Công Trình
Cây Cầm Thạch Bông
Cây Bông Bụt Ta Trồng Hàng Rào
Cây Nguyệt Quế Thái Siêu Bông
25%
Cây Chuông San Hô (Cây Heuchera)
8%
Cây Nha Đam (Lô Hội)
Cây Mười Giờ Úc
Cây Thanh Điệp (Cây Cánh Tiên)
Cây Lài Nhật Trồng Sân Vườn
popup

Số lượng:

Tổng tiền: