Cây Bụi

Cây Hoa Bạch Trầm Hương
Cây Hồng Ri - Cleome Spinosa
Cây Trúc Tăm Lá Cẩm Thạch
18%
Cây Trúc Tăm Lá Cẩm Thạch
180.000₫ 220.000₫
Cây Thiền Trúc (Trúc Không Lá) - Equisetum Debile
24%
Cây Thằn Lằn Bông (Vảy Ốc Cẩm Thạch)
10%
Cây Hoa Thanh Anh
6%
Cây Hoa Thanh Anh
75.000₫ 80.000₫
Cây Hoa Lài Ta
Cây Hoa Lài Ta
45.000₫
Cây Dương Xỉ Vua (King Fern)
Cây Trang Thái
Cây Trang Thái
85.000₫
Cây Xương Rồng Tai Thỏ
17%
Cây Xương Rồng Tai Thỏ
100.000₫ 120.000₫
Cây Chuối Mỏ Két Thái Lan
Cây Chuối Cát Thái
11%
Cây Chuối Cát Thái
250.000₫ 280.000₫
Cây Chuối Đuôi Cá
Cây Chuối Hoa Trồng Công Trình
Cây Cầm Thạch Bông
Cây Bông Bụt Ta Trồng Hàng Rào
Cây Nguyệt Quế Thái Siêu Bông
25%
Cây Chuông San Hô (Cây Heuchera)
8%
Cây Nha Đam (Lô Hội)
popup

Số lượng:

Tổng tiền: