Cây Cảnh Trồng Ngoài Trời

Cây Bạc Thau (Cát Đằng Lá Lớn)
Cây Cát Đằng Lá Nhỏ
Cây Hoa Mắt Huyền
31%
Cây Hoa Mắt Huyền
125.000₫ 180.000₫
Cây Thằn Lằn Bông (Vảy Ốc Cẩm Thạch)
10%
Cây Hoa Tigon
32%
Cây Hoa Tigon
75.000₫ 110.000₫
Cây Hoa Thanh Anh
6%
Cây Hoa Thanh Anh
75.000₫ 80.000₫
Cây Dong Bạc - Calathea Lutea
Cây Hoa Mai Địa Thảo
18%
Cây Hoa Mai Địa Thảo
45.000₫ 55.000₫
Cây Hoa Lài Ta
Cây Hoa Lài Ta
45.000₫
Cây Dương Xỉ Vua (King Fern)
Cây Trang Thái
Cây Trang Thái
85.000₫
Cây Thằn Lằn Ngũ Sắc
10%
Cây Thằn Lằn Ngũ Sắc
180.000₫ 200.000₫
Cây Xương Rồng Tai Thỏ
17%
Cây Xương Rồng Tai Thỏ
100.000₫ 120.000₫
Cây Hoa Chùm Ớt (Rạng Đông)
18%
Cây Chuối Mỏ Két Thái Lan
Cây Chuối Cát Thái
Cây Chuối Đuôi Cá
Cây Chuối Hoa Trồng Công Trình
popup

Số lượng:

Tổng tiền: