Cây Cảnh Trồng Ngoài Trời

Cây Dương Xỉ Vua (King Fern)
Cây Trang Thái
Cây Trang Thái
85.000₫
Cây Thằn Lằn Ngũ Sắc
10%
Cây Thằn Lằn Ngũ Sắc
180.000₫ 200.000₫
Cây Xương Rồng Tai Thỏ
17%
Cây Xương Rồng Tai Thỏ
100.000₫ 120.000₫
Cây Chuối Mỏ Két Thái Lan
Cây Chuối Cát Thái
Cây Chuối Đuôi Cá
Cây Chuối Hoa Trồng Công Trình
Cây Nguyệt Quế Leo
Cây Cầm Thạch Bông
Cây Cau Vua Trồng Công Trình
Cây Giáng Hương
Cây Giáng Hương
2.200.000₫
Tường Cây Gừa
Tường Cây Gừa
2.650.000₫
Cây Phong Lá Đỏ
Cây Tắc Cẩm Thạch
Cây Nguyệt Quế Thái Siêu Bông
25%
popup

Số lượng:

Tổng tiền: